DAVA ŞARTLI ARABULUCULUK

Karabay | Hukuk - Danışmanlık - Arabuluculuk

ANA SAYFA

Dava Şartı Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuk Hizmetleri, İşçi-İşveren Alacakları ile İşe İade Davalarıdır. 01/01/2018 Tarihi itibari ile yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Kanunu gereği artık, Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Arabuluculuk nedir?


Arabuluculuk; tarafların hukuki uyuşmazlıklarını, mahkeme öncesinde veya mahkeme faaliyeti devam ederken, tarafsız, eğitim görmüş bu konuda müzakere tekniklerini uygulayan üçüncü kişiler aracılığı ile sorunlarına çözüm sağlayan mahkemeye alternatif bir çözüm yöntemidir.
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş olan arabuluculuk yöntemi, adli yargılamaya alternatif bir çözüm yöntemidir.

Karabay Hukuk

İşçi ve İşveren Alacakları
(Bireysel ve Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Kıdem Tazminatı,
İhbar Tazmiatı,
Kötü Niyet Tazminatı,
Sendikal Tazminat,
Fazla Mesai Alacağı,
Yıllık İzin Ücreti Alacağı,
Hafta Tatili Ücreti,
Ücret,
Prim,
İkramiye Anlaşmazlıkları,
AGİ(Asgari Geçim İndirimi) vs...

Karabay | Hukuk - Danışmanlık - Arabuluculuk

Karabay Hukuk

İşe İade Davaları

01/01/2018 Tarihi itibari ile yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Kanunu gereği artık işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar neticesinde işe iade davası açılabilmesi için arabuluculuk dava şartı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.
Fesih bildiriminin iş akdi feshedilen tarafa tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde arabulucuya giderek uyuşmazlığın çözülmesi talep edilmelidir. Arabulucu uyuşmazlığı 3 hafta içinde çözmelidir. Bazı durumlarda arabulucu çözüm süresini en fazla 1 hafta daha uzatabilir.

Karabay | Hukuk - Danışmanlık - Arabuluculuk

Sorularınız için bizi arayın +90 (352) 221 43 92 yada sorularınızı bize gönderin, cevaplayalım.

Karabay | Hukuk - Danışmanlık - Arabuluculuk

Hukukun Her Alanında Sizler İçin... Konusunda uzman kadromuz ile görüşmek ve hızlı randevu almak için bize ulaşın.

Karabay | Hukuk - Danışmanlık - Arabuluculuk